Gaelic T-Shirt Day 2021 còmhla ri  Sabhal Mòr Ostaig

🗓Diardaoin (Thu) 25.02.21🗓

Cuiribh oirbh lèine-t no geansaidh le Gàidhlig sgrìobhte air is brosnaich ur caraidean, sgoiltean is ur co-obraichean gus pàirt a ghabhail san latha cuideachd!

👀 Look out your Gaelic t-shirts or jumpers and spread some Gaelic love on 25th Feb for Gaelic t-shirt day! 20% discounts available in the lead up to the day using discount code "TARBH" at checkout!
 
---